Освітній портал Донеччини

 
Авторизація


запам'ятати


 
Вищі навчальні заклади

 1. Автомобільно-дорожній інститут "Донецький національний технічний університет" (АДІ ДонНТУ)
 2. Азовський морський інститут Одеської національної морської академії (АМІ ОНМА)
 3. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (ГДПІІМ)
 4. Горлівський регіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (ГРІ ВМУРОЛ)
 5. Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА)
 6. Донбаська національна академія будівництва і архітектури (ДонНАБА)
 7. Донбаський державний педагогічний університет (ДДПУ)
 8. Донецька академія автомобільного транспорту (ДААТ)
 9. Донецька державна музична академія імені Прокоф'єва (ДонДМА)
 10. Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту України
 11. Донецький державний університет управління (ДДУУ)
 12. Донецький економіко-гуманітарний інститут (ДЕГІ)
 13. Донецький інститут залізничного транспорту УДАЗТ
 14. Донецький інститут міського господарства Київського університету управління та підприємництва (ДІМГ)
 15. Донецький інститут підприємництва (ДІП)
 16. Донецький інститут психології і підприємництва (ДІПП)
 17. Донецький інститут ринку та соціальної політики (ДІРСП)
 18. Донецький інститут соціальної освіти (ДІСО)
 19. Донецький інститут туристичного бізнесу (ДІТБ)
 20. Донецький національний медичний університет імені М. Горького (ДонНМУ)
 21. Донецький національний технічний університет (ДонНТУ)
 22. Донецький національний університет (ДонНУ)
 23. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ)
 24. Донецький університет економіки та права (ДонУЕП)
 25. Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (ДЮІ ЛДУВС)
 26. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"
 27. Краматорський економіко-гуманітарний інститут (КЕГІ)
 28. Красноармійський індустріальний інститут "Донецький національний технічний університет" (КІІ ДонНТУ)
 29. Макіївський економіко-гуманітарний інститут (МЕГІ)
 30. Маріупольський державний університет (МДУ)
 31. Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут м. Артемівськ
 32. Приазовський державний технічний університет (ПДТУ)
 33. Слов'янський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування
 34. Торезький факультет Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (ХІЕРВМ)