Освітній портал Донеччини

 
Авторизація


запам'ятати


 
История

 

История

Адрес сайта

Название

Комментарии

Технические советы, алгоритмы пользования

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА УЧИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

http://www.mon.gov.ua/ua/news/36804-konkurs-pidruchnikiv-dlya-4-i-7-klasiv-trivatime-z-20-sichnya-do-20-bereznya-2015-r

Конкурс підручників для 4 і 7 класів триватиме з 20 січня до 20 березня 2015 р.

Спільна  позиція Міністерства освіти і науки,  Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів України, експертів з роботи електронного репозитарію   щодо замовлення підручників для 4 і 7 класів, що  здійснюватимуть школи самостійно через спеціальну онлайн-форму на репозитарії. Фінальні результати по всій Україні будуть відображені на порталі одразу ж наступного дня після завершення конкурсу. Так само прозорими, із розміщенням у відкритому доступу, будуть всі без винятку процедури та етапи проведення конкурсу.

 

http://bazilevskaya.jimdo.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E/

Законодавство на допомогу вчителеві історії та правознавства

Тут подається освітня нормативно-правова база, яка регламентує освітній процес, викладання суспільних дисциплін та проведення позакласної роботи зі шкільних предметів суспільного циклу

 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»)

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/

Навчальні програми

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти), перехід на який здійснюється поступово з 2013 р.

 

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/

Навчальні програми

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів

 

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/

Навчальні програми

Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень,  профільний рівень) з історії України,  всесвітньої історії, правознавства, курсу  «Людина і світ»

 

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1408714766/

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Містить перехідний варіант програм  з Історії України та всесвітньої  історії є чинним у 2014/2015 навчальному році. Звертаємо увагу на програми 5 класу -  на вибір учителя редакції  2005 та 2012 рр.

 

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1384763942/

Навчальні програми для 8-9 класів

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти) з історії України та всесвітньої історії

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

https://www.google.com.ua/url?q=http://histlab.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BD%2520%25D0%259E.%25D0%2586.%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.doc&sa=U&ei=W8cfVOKRF6S_ygPF2YKYCA&ved=0CBkQFjAB&sig2=nMHVO3NV-T0rt01QahJT7A&usg=AFQjCNEOwc3UONF-ng80zuYNNLJ40dnedw

Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрей-ман. - К.: Генеза, 2006. - 328 с ISBN 966-504-462-1

Перший в Україні за часів незалежності посібник «Методика навчання історії в школі» відомих вчених-фахівців з методики історії та суспільствознавчих дисциплін. У посібнику викладено основи теорії та методики навчання історії, міститься значна кількість принципово нових авторських положень щодо теорії навчання історії, велика кількість методичних порад і прикладів уроків, методів і технологій навчання, прийомів, пізнавальних завдань тощо. Особливістю посібника є викладення авторами основ інтерактивного навчання історії в школі, опис відповідних технологій.

Посібник орієнтований на самостійне читання, засвоєння викладеного матеріалу в процесі навчання у вищій школі або системі підвищення кваліфікації вчителів.

 

http://istoryk.at.ua/forum/8-293-1

Методика роботи з історичними документами на уроці історії

Сайт розкриває  значення застосування історичних документів. По-перше, за допомогою документа реалізується принцип наочності в навчанні історії. Документ робить розповідь учителя жвавою і яскравою, а висновки більш переконливими. Значимість документа також у тім, що він сприяє конкретизації історичного матеріалу, створенню яскравих образів і картин минулого, створює відчуття духу епохи. По-друге, за допомогою документа в учнів формується інтерес до історії. Залучення нових фактів дозволяє їм відчути дух епохи. Як відзначав методист дореволюційної школи В. Уланів, зрозумілими, живими і трошки смішними здаються учням князі, «що пишуть свої заповіти цілим своїм розумом, у своєму здоров'ї, що розподіляють свої пояси, коробки, сердолікові буси, разом з конями, селами і слугами. По-третє, при роботі з документами в учнів активізуються процеси мислення й уяви, що сприяє більш плідному засвоєнню історичних знань і розвитку історичної свідомості. В учнів формуються уміння навчальної роботи: читати документи, аналізувати і визначати потрібну інформацію, міркувати, оцінювати значення документів минулого і сьогодення. Автор визначає етапи роботи з документом

 

http://istoryk.at.ua/forum/8#

Все для історика.

Методика викладання історії

Сайт розкриває різні аспекти загальної методики викладання історії, треба тільки вибрати тему.

 

http://www.twirpx.com/file/518342/

Шпаргалка - Методика навчання історії в школі. ХНУ ім. В. Н. Каразина, Іващенко В. Ю. , 2011 р.

Сайт розкриває технології навчання історії, окремо розкриває аспект розвитку критичного мислення.

 

www.alleng.ru/d/hist/hist203.htm

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории. Учебник для ВУЗов. — М.: Владос, 2003. — 384 с.

В учебнике представлен отечественный и мировой опыт преподавания и изучения истории в школе. Особое внимание обращено на актуальные проблемы исторического образования в России, его цели, структуру и содержание. Предметом специального рассмотрения в учебнике является развитие познавательных возможностей учащихся в обучении истории, анализ приёмов и форм организации учебного процесса.

 

http://istorikznu.at.ua/load/istorija_ukrajini/metodichni_materiali/istorikam_iv_kurs_metodika_vikladannja_istoriji_v_shkoli_terno_c_o/7-1-0-33

Методика викладання історії в школі: Вказівки до вивчення дисципліни студентам IV курсу, спеціальність "історія" / Укладач Терно С.О. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 21 с.

У запропонованому навчально-методичному виданні міститься інформація як обов’язкового, так і рекомендаційного характеру для виконання різних видів аудиторної та самостійної роботи: положення про організацію роботи на семінарських заняттях, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та самоконтролю.

 

http://ua.textreferat.com/referat-13618-1.html

Методика підготовки та проведення проблемного уроку історії

Початковим елементом процесу мислення, як правило,  є проблемна ситуація. Мислити учень починає тоді, коли у нього з`являється потреба щось зрозуміти. Мислення завжди починається з проблеми або запитання, із здивування чи нерозуміння. Проблемна ситуація і дає поштовх до включення учня в процес мислення. Методика організації цієї діяльності з урахуванням кращого радянського та вітчизняного досвіду розкрита  у даному посібнику.

 

http://notatka.at.ua/publ/metodika_suchasnogo_uroku/produktivnij_urok/shho_znachit_urok_u_suchasnomu_vimiri/10-1-0-5

Валентина Кодола . «Методика сучасного уроку. 

Що значить урок у сучасному вимірі ? Автор статті намагається визначити ознаки сучасного уроку  та ризики освіти щодо викликів суспільства.

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ (ПОСОБИЯ)

http://www.twirpx.com/file/239336/

Дэвис Н. История Европы PDF

Пер. с англ. Т. Б. Менской. – М. : ACT: Транзиткнига, 2005. – 943, [1] с.: ил. , 32 л. ил.

Книга английского учёного Нормана Дэвиса «История Европы» охватывает всю историю жизни народов, заселивших огромную территорию от Исландии до Волги. Автор не упустил ни одного из значительных событий от палеолита до распада СССР в 1991 г. Строгое изложение колоссального фактологического материала сопровождается включением в текст неожиданных мнений, забавных и трагических эпизодов, рельефных портретов, оживляющих широкую панораму развития европейского континента.

Книга написана живым и доступным языком и будет интересна всем любителям истории.

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_NIWs1iVGpsYUZVVnpBMkV1Mzg&usp=sharing

Пособия  на он-лайн диске Google Drive

Монографии, пособия, авторами которых являються преподаватели социально-гуманитарного факультета Бердянского государственного педагогического университета, будут интересны коллегам-историкам и методическим службам

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_NIWs1iVGpsYUZVVnpBMkV1Mzg&usp=sharing

А.О.Федчиняк. Вивчення історії повсякденності в шкільному курсі історії

Посібник присвячено актуальній  проблемі сучасної історичної освіти – історії повсякденності. Автор подає нарис історії повсякденності та надає методичні рекомендації опрацювання цього матеріалу на уроках історії.

 

http://bazilevskaya.jimdo.com/%D1%96%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2/

Методичний сайт Людмили Базилевської

На допомогу вчителю правознавства пропонуються навчальні роліки до теми "Виборче право", цікаві

 

http://uchitell.ucoz.ru/

Учитель истории. Сайт Сладкевича Олега Ивановича.

Мой сайт предназначен для учителей истории и права. Здесь вы сможете найти много интересного, на мой взгляд, материала для практического использования в преподавательской деятельности. Весь материал авторский. Проверен на практике. Гарантированно работает.

  Убедительная просьба к пользователям - оставлять комментарии на мои файлы.

  С уважением, автор проекта

  Сладкевич Олег Иванович.

  Донецкая область,  г. Горловка.

 

http://notatka.at.ua/publ/konspekti_urokiv_pravoznavstva_9_klas/50

Конспекти уроків правознавства 9 клас

Дані конспекти уроків зорієнтують викладача у методиці вивчення «Правознавство. Практичний курс», але потребують доопрацювання (розробку психологічного блоку: визначення очікуваних результатів навчання, здійснення мотивації та рефлексії учнів).

 

http://notatka.at.ua/publ/konspekti_urokiv_pravoznavstva_10_klas/70

Конспекти уроків правознавства 10 клас

Дані конспекти уроків будуть корисними  викладачу правознавства, але  потребують доопрацювання (розробку психологічного блоку: визначення очікуваних результатів навчання, здійснення мотивації та рефлексії учнів), а також .

 

http://koncpekt.org.ua/articles.php?cat_id=2

Конспекти уроків з історії

Вчителі із задоволення знайомляться із конспектами уроків колег, тому що це додає їм впевненості: «А ми можемо краще»

 

http://www.novadoba.org.ua/sites/default/files/files/human_rights/14_2.pdf

Матеріали молодіжної дискусії «Права людини-уроки історії ХХ століття»

Приклади учнівського есе стане для педагогів прикладом для залучення власних учнів до суспільних дискусій

 

http://urokiistorii.ru/learning/manual/51764

Уроки истории ХХ век. Учебники истории Украины конца 2000 — начала 2010-х гг.

Анализ укр. учебников по истории

 

http://shkola.ua/book

Навчальний портал.

Розділ «Підручники» відкриває доступ до більшості шкільних підручників (від молодших і до старших класів) за повним переліком предметів.

У будь-який момент та будь-який час потрібний підручник під рукою.

Обирайте необхідний  предмет та автора. Для ознайомлення з підручником натискайте на посилання «Зміст» або «Читати» під описом до підручника.

http://portfel.at.ua

Сайт он-лайн підручників

 

Обирайте необхідний клас, потім предмет. Переглядайте перелік книжок. Для ознайомлення з необхідною книжкою натискайте на малюнок підручника. Далі ви можете ознайомитися з підручником он-лайн (вибираючи необхідну вкладку) або скачати його на комп’ютер.

http://edu.gov.by/ru/main.aspx?guid=20141

Сайт Министерства образования республики Беларусь

Педагоги смогут ознакомиться с концепцией образования и учебно-методическим обеспечением преподавания истории в Республике Беларусь

 

http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/

Сайт Министерства образования и науки РФ

Педагоги смогут ознакомиться с концепцией образования и учебно-методическим обеспечением преподавания истории в РФ

 

http://shkola.yccat.com/

http://kurokam.ru/load/uchebniki_i_uchebnye_posobija/uchebniki/3

http://elkniga.ucoz.ru/

http://netshkola.com/resurs.html

http://knigolib.com/?cat=123

http://readik.ru/str1_50.php

электронная библиотека "Школьные ученики»

Российские цифровые учебники

 

http://urokiistorii.ru/learning/manual/51865

Уроки истории ХХ век. Не учебником единым.

Обсуждение проблеммы единого учебника в России

 

http://www.osvitanet.com.ua/index.php?page_id=296

Географіія, Історія. Пізнавай світ разом із нами.

Електронні навчальні атласи від інституту передових технологій

Для подорожі по сайту обирайте необхідну вкладку у головному меню (з лівою сторони сторінки) та натискайте на необхідну вкладку.

http://kampot.org.ua/filmu/1679-nevdoma-ukrayina-cikl-flmv.html

«Невідома Україна» - цикл фільмів

 

Сайт надає можливість завантажити цикл фільмів з EX.ua на свій комп’ютер або  Переглянути всі серії "Невідомої України" на youtube натиснувши на посилання.

http://historydcsch14.blogspot.com/2014_10_01_archive.html

Історія. Сайт ДЗОШ № 14

Дистанційне навчання учнів Донецької області

 

http://www.donbass-info.com/content/view/2580/2587/

Музеи Донецкой области

 

 

http://www.memory.gov.ua/

Офіційний веб-сайт Українського інституту національної пам'яті

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Qua5KuSCnkE

Видеофильм «Эпоха Великих географических открытий (15-17 вв.)»

Всесвітня історія. Розділ І. Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktT2IYonVvI&index=4&list=PLVFZxVAindPpWKg62jmXLSDkkEHLGDeta

Видеофильм «Великая Французская Революция и ее последствия»

Всесвітня історія.

 

http://www.kinokopilka.tv/movies?tag=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F

Кинокопилка. Фильмы → "Вторая мировая"

 

Нажав на картинку определенного фильма можно просмотреть подробную информацию. Для просмотра фильмов он-лан необходимо пройти регистрацию на сайте.

http://www.kinokopilka.tv/movies/23456-voyna-i-mify

Кинокопилка. Фильмы .

Исторический, документальный фильм «Война и мифы»

Для просмотра фильмов он-лан необходимо пройти регистрацию на сайте.

http://videouroki.net

История, конспекты уроков истории, видеоуроки по истории

Этот раздел содержит в себе материалы, которые будут полезны при изучении и преподавании истории.

Здесь Вы можете ознакомиться и скачать видеоуроки по истории, уроки истории, тесты, презентации, планирование по истории. А так же сможете найти  много другого полезного материала для учителя истории.

Видеоуроки по истории охватывают период от  древнейших времен до современности. Они расскажут о событиях истории Отечества и мира. Преимущества видеоуроков это - наглядность, доступность и экономия времени. Вы можете скачать их и использовать на своих уроках для более быстрого и наглядного объяснения учебного материала. 

 

http://videouroki.net/view_post.php?id=288

Презентация «Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии»

 

 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98690119

Презентация по истории "Новые явления в экономике"

 

 

http://videouroki.net/files.php?subj_id=7&klass=3-11

Разработки уроков, контрольные и самостоятельные работы, тесты, презентации, видеоуроки и много другого полезного материала по истории для учителя истории 7 класса

Это разработки уроков, контрольные, лабораторные и самостоятельные работы, тесты, презентации, видеоуроки, сценарии мероприятий, и много другого полезного материала по истории для учителя и ученика.

 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/04/01/master-klass-uchitelya-istorii

Мастер класс учителя истории и обществознания

Применение метода «Активизации познавательной деятельности учащихся через проблемное обучение".

Методическая разработка по истории по теме:

Мастер класс-учителя истории

Применение метода «Активизации познавательной деятельности учащихся через проблемное обучение".Задачи:

 сформировать у участников М-К представление о собственной системе работы учителя, через активизацию  познавательной деятельности и проблемного обучения учителя.

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/01/14/portfolio-uchitelya-istorii-i-obshchestvoznaniya

Методическая разработка по истории по теме:

Портфолио учителя истории и обществознания

Портфолио учителя истории и обществознания содержит следующие разделы:

1. Основные сведения

2. Статус учителя

3. Личная карта учителя

4. Профессиональная автобиография

5. Награды и поощрения

6. Результат обучающей деятельности

7. Успешность педагогической деятельности

 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/02/03/master-klass-uchitelya-istorii

Методическая разработка (история) на тему:

Мастер-класс учителя истории

Мастер класс посвящен составлению кластера и синквейна. В архиве собраны конспект мастер-класса + презентация

 

http://poluroka.ru/prezentacii.htm

Презентации по истории

Презентация помогает лучше преподать и систематизировать материал, а иллюстрации в презентации делают урок более интересным. Мои презентации отличаются от привычных, составленных в большинстве случае в Power Point. Они представляют собой файл exe т.е. для их запуска не нужно никаких программ, но запустить их можно только в операционной системе Windows.

 

http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=69

Презентации по истории

В этом разделе сайта можно найти и  скачать для своей работы готовые презентации по истории

 

ТЕСТОВЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/10/29/testy-i-kontrolnye-raboty-po-istorii-drevnego-mira-5-klass

Тесты и контрольные работы по истории Древнего мира 5 класс

тесты и контрольные работы составлены на 2 варианта по следующим темам "Древний Египет", " Индия в древности", "Древний Восток", Древняя Греция", Древний Рим"

 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/10/29/testovye-i-kontrolnye-raboty-po-istorii-6-klass

Тестовые и контрольные работы по истории

6 класс

В данном файле содержится итоговая контрольная работа по истории средних веков, тесты по истории России 6 класс по темам " Киевская Русь", "Политическая раздробленность"

 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/10/29/testovye-i-kontrolnye-raboty-po-istorii-rossii-7-klass

Тестовые и контрольные работы по истории России 7 класс

Файл содержит тесты по следующим темам "Россия в конце 16-17 вв", "Россия в 17 в.", "Значение реформ Петра 1", "Россия в первой половине 18 века", "Россия в 1762-1801гг", "Итоговый тест по истории России 7 класс". тесты составлены по учебнику Донилов, Косулина

 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/10/29/testy-i-kontrolnye-raboty-po-istorii-8-klass

Тесты и контрольные работы по истории 8 класс

Файл содержит контрольно-измерительные материалы по истории 8 класс по следующим темам "Россия в первой четверти 19 века", "Россия во второй четверти 19 века", "Россия в правлении Александра 2", "Мир в 19 веке"

 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/10/29/testy-i-kontrolnye-raboty-po-istorii-9-klass

Тесты и контрольные работы по истории 9 класс

файл содержит тексты контрольных работ по темам " Россия в годы революций и войн", "Россия в начале 20 века" стартовая контрольная работа

 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/10/25/kultura-drevney-rusi-6-klass-test

Культура древней Руси 6 класс. Тест

Культура древней Руси 6 класс

 

http://poluroka.ru/noveyshee.htm

Тесты, кроссворды, презентации по истории

Сайт создан в помощь учителю истории. Основное направление – готовые компьютерные тесты по истории России и истории Зарубежных стран, которые можно скачать и использовать на уроке. Можно долго говорить и спорить об эффективности тестирования как способа проверки знаний, но, тем не менее, практически все учителя используют тесты при опросе изученного материала, систематизации полученных знаний, в итоговых контрольных работах.

Этот сайт также предназначен и для учеников, которые готовятся к сдаче итоговых экзаменов по истории в 9 и 11 классах. С помощью составленных тестов можно быстро повторить изученный за предыдущие годы учебный материал и примерно оценить свою готовность. После решения каждого теста вам выставляется оценка и есть возможность проанализировать правильные и неправильные ответы.

Помимо тестов по истории также в рубрики сайта есть авторские кроссворды, игры и презентации по истории. Использование дополнительного материала на уроке благоприятно влияет на образовательный процесс, помогая разнообразить формы проведения урока.

Все файлы, которые находятся на сайте, можно размещать на других ресурсах, но при этом не забывайте ставить обязательную ссылку на источник.

 

http://poluroka.ru/crossword.htm

Кроссворды по истории

Разгадывать кроссворды по изученным темам любят во всех классах, будь то пятиклассники или выпускники. Здесь вы можете скачать готовые кроссворды по истории. Каждый файл содержит сетку кроссворда, вопросы к кроссворду и правильные ответы. Данные кроссворды удобно распечатывать на лист А4.

 

http://poluroka.ru/viktorina.htm

Игры и викторины по истории

Данные викторины рекомендую проводить на обобщающих уроках, когда остается резерв учебного времени, или же после изучения темы, к которой относится игра или викторина

 

http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p32aa1.html

Собираясь на урок истории.   Из опыта работы учителя истории

Тесты по истории

из опыта работы учителя истории.

В работе применяется как тесты на бумажном носителе, так и тесты, созданные с помощью компьютерной программы.

Компьютерный вариант тестов более удобен, так как программа сама рассчитывает количество правильных и неправильных ответов, выставляет оценку и  процентное соотношение.

 

http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=71

Тесты к уроку истории

Готовые тесты по истории, которые вы можете скачать и использовать на своих уроках. Тестирование можно проводить в печатном виде на листочках, фронтально или с помощью программ на компьютере. Последний вариант наиболее удобен, т.к. компьютер сам рассчитывает оценку, но при этом способе необходимо наличие техники в кабинете. Каждый учитель может использовать собственный ноутбук для этой работы и сделать её максимально комфортной для себя и для учащихся.

 

http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=73

Проверочные работы для урока истории

В этом разделе публикуются контрольные, самостоятельные, практические, лабораторные и прочие работы по истории для контроля знаний учащихся.  А так же разборы их решений.

 

 


 

/em